Organizace MŠ ve školním roce 2021/2022


Mateřská škola ve Ždánicích je organizována jako čtyřtřídní s celodenním provozem, třídy jsou věkově smíšené. Do mateřské školy jsou děti přijímány od 3-7let. V případě volné kapacity mohou děti nastupovat i během školního roku.
Provoz školy je od 6.30 hodin do 16.00 hodin. Rodiče mají možnost v zájmu svého dítěte zvolit si délku pobytu, adaptaci i stravování, a to na základě vzájemné dohody.

Názvy tříd:


   KORÁLKY
  
tř. uč.: Lenka Šnajdrová
   Jana Švaňhalová
 
 

 


   PASTELKY
   tř. uč. : Jana Duroňová
  Hana Häuslerová, řed. školy
  chůva: Helena Sedláčková

 


 

 


   HVĚZDIČKY
   tř. uč. : Táňa Sedláčková
   Marie Pokludová
 

 

 

 
   SLUNÍČKA
  tř. uč. : Bronislava Fiamoli
  Anita Hulová