Personální obsazení ve školním roce 2020/2021

 

Pedagogické pracovnice:

Hana Häuslerová ředitelka školy
Táňa Sedláčková učitelka MŠ, vedoucí prac. pověřena zastupováním řed. školy
Bronislava Fiamoli učitelka MŠ
Jana Duroňová učitelka MŠ
Aneta Hrabcová učitelka MŠ
Anita Hulová učitelka MŠ, asistentka pedagoga
Marie Pokludová učitelka MŠ
Lenka Šnajdrová učitelka MŠ


Provozní zaměstnanci:

Helena Sedláčková chůva
Lenka Holešinská hospodářka, účetní
Eva Ševelová vedoucí školní jídelny, vedoucí kuchařka

Jaroslava Slížková kuchařka
Milana Veselá pomocná kuchařka
Pavla Hromková pomocná kuchařka
Jana Gavendová školnice
Ana Otradovcová uklízečka
Zdeněk Gavenda topič, obsluha plynové kotelny