Vítáme Vás na stránkách Mateřské školy Ždánice

 

 

V červnu připravujeme:

15. června 2021 od 8.00 - 11.30 - Projektový den na hvězdárně a v planetáriu - tř. Korálky a tř. Pastelky
17. června 2021 od 8.00 - 11.30 - Projektový den na hvězdárně a v planetáriu - tř. Hvězdičky a tř. Sluníčka
21. června 2021 - od 8.00 - Fotografování tříd
29. června 2021 - ve 14. 30 - Slavnostní rozloučení s předškoláky a pasování královnou Kateřinou - na školní zahradě, v případě nepříznivého počasí v budově MŠ

 


 

Výsledky přijímacího řízení - Zápis do MŠ 2021

 


 

OZNÁMENÍ  RODIČŮM

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA OZNAMUJE RODIČŮM, ŽE V SOUVISLOSTI S UVOLŇOVÁNÍM EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ JE UMOŽNĚN I V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NÁVRAT DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ. PROVOZ MŠ SE OBNOVUJE OD 10. 5. 2021 PRO VŠECHNY DĚTI BEZ POVINNOSTI TESTOVÁNÍ A BEZ ROUŠEK V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY. ZVÝŠENÁ EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ PLATÍ I NADÁLE: ČASTÉ MYTÍ RUKOU, DEZINFEKCE, VĚTRÁNÍ. PRO PŘÍTOMNOST TŘETÍCH OSOB A OSOB, KTERÉ SE NEVZDĚLÁVAJÍ V MŠ JE POVINNOST UŽÍVAT OCHRANY NOSU A ÚST FFP2. ZAMĚSTNANCI MŠ SE TESTUJÍ JEDENKRÁT TÝDNĚ ANTIGENNÍM TESTOVÁNÍM.

 


 

Zápis do MS 2021 - informace

Kritéria pro přijímání dětí 2021

Čestné prohlášení - očkování dítěte

Evidenční list pro dítě 1.str.

Evidenční list pro dítě 2.str

Informovaný souhlas

Žádost o přijetí do MS

Zpracování osobních údajů - Zápis 1.str.

Zpracování osobních údajů - Zápis 2.str.

 


 

Informace pro rodiče dětí, které přišly do rizikového kontaktu s pozitivně testovanou osobou

 

 

Podmínky pro vstup dětí do MŠ vzhledem k situaci s Covid - 19 k 1.9. 2020

 

 

 

Informace pro rodiče:

 

Informace o platbách

 

Připravte dětem do MŠ

 

 


 

 

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí
 

 Fotografie dětí z jednotlivých tříd můžete zhlédnout na rajčeti:

Třída Pastelky
Třída Hvězdičky
Třída Sluníčka

Celá škola
 

Naše mateřská škola

Mateřská škola byla postavena účelově jako předškolní zařízení a otevřena k 1.9.1982 jako společné zařízení mateřská škola-jesle. Takto organizované zařízení bylo v provozu do r. 1990, kdy došlo ke zrušení jeslí. Od tohoto roku je mateřská škola v provozu jako čtyřtřídní. Od 1.1. 2003 je MŠ právním subjektem.

Mateřská škola se nachází v klidné části města, nedaleko jeho centra. Budova pavilonového typu má hospodářskou část v suterénu (kuchyně, potravinové sklady, kancelář vedoucí stravování, kancelář ředitelky školy, úložné prostory, prádelna, sociální zařízení, plynová kotelna). V prvním a druhém podlaží jsou celkem čtyři třídy s hernami, šatnami, sociálním zařízením pro děti i dospělé , přípravnami jídla a dalším příslušenstvím.

Součástí mateřské školy je rozlehlá školní zahrada, rozdělena na dva celky. Zahrada MŠ byla v letech 2011 a 2012 modernizována, dovybavena novými hracími prvky pro pohybové aktivity dětí (pružinové a kyvadlové houpačky, průlezka se šplhací stěnou a skluzavkou, hrací domeček).

V letních měsících roku 2012 proběhla rekonstrukce mateřské školy ( výměna oken, okenních parapetů vnějších i vnitřních, vstupních dveří, zateplení budovy, nová fasáda, rekonstrukce vstupního schodiště, výměna stropních svítidel ve třídách).

 

 

 

Předškolní vzdělávání v naší mateřské škole

Motto: „Dítě je nositelem aktivní role, není pasivním přijímatelem vychovatelových snah. Je třeba mu umožnit svobodný rozvoj v rámci moudrého vedení, směřující k pochopení světa.
 


Rámcový vzdělávací program stanovuje 3 hlavní cíle – záměry pro předškolní vzdělávání:
1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
 


Dlouhodobé záměry:
- vést děti ke zdravým životním návykům, postojům
- respektovat a uspokojovat každodenní potřeby dětí se zřetelem na jejich individualitu
- v pedagogickém procesu upřednostňovat prožitkové učení
- podporovat pohybové a manipulační dovednosti dětí
- podporovat duševní pohodu dětí (pocit klidu, bezpečí) tak, aby se děti v MŠ cítily spokojené
- podílet se na vytváření pravidel soužití ve svém společenství a dodržovat je
- rozvíjet vzdělávací dovednosti dětí
- rozvíjet vzájemnou komunikaci mezi dětmi navzájem a mezi dítětem a dospělým
- vytvářet základy pozitivních postojů ke světu, životu, kultuře
- zařazovat aktivity zaměřené k poznávání blízkého prostředí, okolí, k poznávání přírody a její ochraně
 

 


Školní vzdělávací program Mateřské školy Ždánice vychází ze závazných cílů Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a využívá modelu „Kurikulum podpory zdraví.“ Je rozpracován do pěti hlavních témat, které jsou výchozí pro integrované bloky (uspořádání vzdělávacího obsahu) a pro tvorbu třídních vzdělávacích programů.
 


Naše mateřská škola nabízí:
- logopedickou prevenci, péči
- aktivity pro děti: hra na flétnu
- pohybové aktivity v tělocvičně MZŠ
- edukačně stimulační programy pro předškoláky
- výukové programy pro děti na PC